Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Non Inverter
Tính năng nổi bật: Gas R32 thân thiện môi trường, Thổi gió 4 hướng, Wifi control, Làm lạnh cực nhanh, Tự hiển thị mã lỗi
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: 3 chế độ ngủ, 7 cấp độ gió, Real Cool, Real Inverter, Cold Plasma, Làm lạnh cực nhanh
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Tính năng nổi bật: 4 Cấp độ gió, Làm mát nhanh chóng, Tiết kiệm điện năng
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Xem chi tiết
Chức năng: 2 chiều lạnh - sưởi
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Real Cool, Real Inverter, Thổi gió 3D, Thiết kế đẳng cấp
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: 4 Chế độ ngủ, Thổi gió 3D, G10 Inverter, Tích hợp wifi
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Real Inverter, Thổi gió 4 hướng, Wifi control, Cold Plasma
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: Real Cool, Real Inverter, I FEEL, Thiết kế đẳng cấp
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh, 2 chiều lạnh - sưởi
Công nghệ: Non Inverter
Tính năng nổi bật: Real Cool, 5 chế độ sử dụng, Chế độ khóa trẻ em, Làm lạnh cực nhanh, Tự hiển thị mã lỗi
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Non Inverter
Tính năng nổi bật: Chế độ vận hành khi ngủ, Màn hình hiển thị Led, Tự hiển thị mã lỗi
Xem chi tiết
Chức năng: 2 chiều lạnh - sưởi
Công nghệ: Non Inverter
Tính năng nổi bật: Chế độ vận hành khi ngủ, Màn hình hiển thị Led, Tự hiển thị mã lỗi
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: 3 chế độ ngủ, G-Clean, Golden Fin, Real Inverter, Cold Plasma
Xem chi tiết