Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Xem chi tiết
Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Non Inverter
Xem chi tiết