Chức năng: 1 chiều lạnh
Công nghệ: Inverter
Tính năng nổi bật: 3 chế độ ngủ, 7 cấp độ gió, Real Cool, Real Inverter, Cold Plasma, Làm lạnh cực nhanh
Xem chi tiết