Tính năng nổi bật: 12 cấp độ gió, Cánh quạt 7 cánh, Chế độ hẹn giờ, Thiết kế đẳng cấp
Xem chi tiết
Tính năng nổi bật: 4 Cấp độ gió, Chế độ hẹn giờ, Thiết kế thanh lịch
Xem chi tiết
Tính năng nổi bật: 3 Cấp độ gió, Chế độ hẹn giờ, Thiết kế đẳng cấp
Xem chi tiết