Bếp điện từ GCWK-21XSFa

  • Chia sẻ

Bếp điện từ GCWK-21XSFa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Gree xin gửi đến quý khách hàng Hướng dẫn sử dụng Bếp từ, bao gồm các model:

  • GCWK-2172a
  • GCWK-21XSFa
  • GCWK-21XSEa
TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY